PERSERAHAN+

Semakan status perserahan urusniaga dan bukan urusniaga.